van halffabrikaat

tot eindproduct

The finishing touch

We beschikken over de diverse afwerkapparatuur in eigen huis. Hierdoor kan er snel geschakeld worden en levertijden kort blijven.

Snijden, perforeren, rillen, stansen, prägen, bloks maken, vouwen, geniet brocheren, wire-o, couverteren, enz..

Voor speciale soorten afwerkingen hebben we nauwe contacten met afwerkspecialisten.

Daarnaast zijn wij ook sterk in full-fillment. Bijvoorbeeld het verzorgen van uw mailingen, posters in kokers steken, maar ook voor een congres de tasjes vullen met het materiaal van de sponsoren.

Met alle verder voorkomende handwerkzaamheden weten we ook raad.